Nhảy tới nội dung

Tổng Quan Quy Trình Mini App

image

ĐĂNG KÝ MINI APP

Trường hợp 1: Đã là Đối tác MoMo được xác minh

Bước 1: Đăng ký Mini App Plan

 • Trong trang Mini App Center, chọn Bắt đầu

 • Đăng nhập bằng tài khoản MoMo for Business của bạn

 • Sau khi đăng nhập, hãy bắt đầu đăng ký Mini App Plan bằng cách điền vào Thông tin tổ chức của bạn bao gồm: Loại hình, Tên tổ chức, Lĩnh vực kinh doanh, Mã số thuế

 • Khi điền xong thông tin, chọn Tiếp tục

Trên màn hình tiếp theo, hãy điền Thông tin liên hệ của bạn bao gồm: Tên liên hệ, Chức vụ, Địa chỉ email, Số điện thoại

 • Khi điền xong thông tin, chọn Đăng ký

Bây giờ, bạn có thể truy cập trang bảng điều khiển của Mini App Center và thêm Mini App của mình.

Bước 2: Add Mini App của bạn

 • Bên trong trang chủ Mini App Center, chọn Danh sách Mini App ở thanh bên trái

 • Chọn “Add Mini App”

 • Điền vào biểu mẫu Thông tin Mini App

 • Chọn “Thêm mới” để gửi yêu cầu thêm một Mini App mới

 • Sau khi nộp hồ sơ, MoMo sẽ liên hệ với bạn sau 02-05 ngày để tiến hành quy trình hợp tác

Khi quá trình hợp tác hoàn tất, bây giờ bạn có quyền truy cập vào các chức năng phát triển và có thể bắt đầu phát triển Mini App của mình.

Trường hợp 2: Không phải là Đối tác MoMo

Vui lòng đăng ký MoMo for Business để bắt đầu:

 • Truy cập MoMo for Business và chọn “Đăng ký”

 • Màn hình Đăng ký sẽ xuất hiện. Bạn sẽ phải điền các thông tin bao gồm:

  • Thông tin tài khoản.

  • Thông tin pháp lý & kinh doanh.

  • Các tài liệu khác.

Sau khi đăng ký tài khoản, bạn thực hiện các bước như hướng dẫn ở phần 1.

PHÁT TRIỂN MINI APP

Quy trình phát triển Mini App

image

Mô tả quy trình phát triển Mini App

BướcMô tả
1Đối tác tham khảo và xem xét các tài liệu và công cụ do MoMo cung cấp, bao gồm hướng dẫn phát triển và thiết kế, Mini API, Component Kits. Tài liệu được công khai và có thể được xem xét trước khi bắt đầu phát triển.
2Dựa trên thông tin được cung cấp, đối tác tiến hành thiết lập môi trường phát triển, thiết lập dự án Mini App và liên kết nó với kho lưu trữ trên Mini App Center.
3,4,5Đối tác tiến hành phát triển Mini App và tiến hành kiểm tra / QA cần thiết để đảm bảo chất lượng của Mini App trước khi gửi đi xem xét. Trong quá trình phát triển, MoMo sẽ hỗ trợ kỹ thuật dựa trên yêu cầu của đối tác.
6Đối tác tạo Rollout Request để gửi Mini App để xem xét. Điều này bao gồm việc gửi tên và biểu tượng của Mini App cũng như phiên bản Mini App dành cho Android và IOS cho MoMo.
7MoMo tiến hành quy trình xét duyệt.

ĐÁNH GIÁ MINI APP

Quy trình đánh giá Mini App

image

Mô tả quy trình đánh giá Mini App

BướcMô tả
1MoMo chỉ định những người đánh giá tương ứng cho Mini App rollout.
2MoMo tiến hành các quy trình đánh giá liên quan để đảm bảo chất lượng của Mini App và xem xét nội dung.
3,5,6Nếu có bất kỳ lỗi nào, MoMo sẽ gửi lỗi cho đối tác. Đối tác sẽ cần sửa lỗi và tạo lại Rollout Request .
4Nếu không có lỗi, MoMo tiến hành duyệt Mini App.
7Sau khi được phê duyệt, MoMo sẽ tiến hành đưa Mini App vào bản Production.