Nhảy tới nội dung

Hồ Sơ Doanh Nghiệp

MoMo mang lại trải nghiệm tích hợp thanh toán dễ dàng và an toàn. Bắt đầu bằng việc đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Cổng M4B để tạo hồ sơ doanh nghiệp. Bạn sẽ cần hoàn tất xác thực thông tin doanh nghiệp, cũng như hoàn tất quy trình tích hợp kỹ thuật để mang MoMo đến người dùng của bạn.

M4B Là Gì?

M4B (MoMo for Business) là cổng thông tin dành riêng cho doanh nghiệp. Là nơi mà bạn có thể quản lý tất cả khía cạnh của Hồ sơ doanh nghiệp, từ thông tin pháp lý, báo cáo, Marketing, tài chính, cho đến các Thông Tin Tích Hợp kỹ thuật.

Đăng Ký

Bước 1: Truy cập https://business.momo.vn và chọn “Đăng ký”.

Bước 2: Màn hình đăng ký sẽ hiện lên. Bạn cần điền tất cả thông tin được yêu cầu bao gồm các mục:

  • Thông tin tài khoản.
  • Thông pháp lý và doanh nghiệp.
  • Các tài liệu khác.

Xác Thực Tài khoản

Sau khi đăng ký thành công, bạn đã có thể truy cập vào Môi trường Test của MoMo với bộ Mã tích hợp Testing Credentials.

Tuy nhiên để có được quyền truy cập vào môi trường Production - dùng cho người dùng cuối, bạn cần:

  • Hoàn tất Kiểm thử chấp nhận của người dùng (UAT) trên môi trường Test (xem thêm Quy Trình Tích Hợp Kỹ Thuật)
  • Hồ sơ doanh nghiệp M4B được xác thực bởi MoMo bao gồm cung cấp đầy đủ Thông tin doanh nghiệp, hợp đồng,...

Xem thêm chi tiết Hướng dẫn M4B.