Nhảy tới nội dung

Add To Device Home Screen

GIỚI THIỆU

 • Bằng cách sử dụng tính năng Add to Device Home Screen, nhà phát triển cho phép người dùng thêm biểu tượng tiện ích của Mini App vào màn hình chính của điện thoại để truy cập nhanh hơn.
 • Tùy thuộc vào hệ điều hành Android hoặc iOS mà có sự khác nhau về số bước thực hiện (Android có ít bước hơn iOS).

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Người dùng cuối có thể nhấn vào biểu tượng Add To Home Screen, qua một vài bước và chúng ta có thể hiển thị biểu tượng của Mini App trên màn hình chính của thiết bị.

Thêm dịch vụ vào màn hình chính của thiết bị iOS

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Các cấu hình bắt buộc là:

 • MoMo Platform (tương đương hoặc trở lên)
  • buildVersion: 3.1.4
 • MoMo API (tương đương hoặc trở lên)
  • MaxApi (Nội bộ): 0.1.1
  • MiniApi (Bên ngoài): 0.1.1
 • MoMo Component Kit 1.3.13 trở lên

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Miễn phí.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tính năng này được tự động tích hợp vào Mini App.