Nhảy tới nội dung

Add To Favorite List

GIỚI THIỆU

Bằng cách sử dụng tính năng Add To Favorite List, nhà phát triển cho phép người dùng:

 • Thêm Mini App vào mục dịch vụ yêu thích ở màn hình chính của MoMo Super App.
 • Sắp xếp lại mục dịch vụ yêu thích với việc cho phép chọn 1 dịch vụ để thay thế khi bảng dịch vụ yêu thích đã đầy.
 • Xóa Mini App khỏi danh sách dịch vụ yêu thích.

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

 • Khi thêm một ứng dụng mới vào danh sách yêu thích, vị trí của nó trong bảng yêu thích sẽ được mô phỏng. Đồng thời, các dịch vụ khác được làm mờ để làm nổi bật dịch vụ mới được thêm vào.
 • Nếu danh sách các dịch vụ yêu thích trên màn hình chính đã đầy, cần chọn dịch vụ để thay mới. Người dùng chọn một dịch vụ mà dịch vụ mới sẽ được đưa vào.
 • Sau khi lưu thành công, cửa sổ bật lên sẽ tắt và hiển thị thông báo với nội dung: “Đã lưu thành công dịch vụ yêu thích”. Đồng thời, tính năng Add To Favorite List được chuyển đổi cho phép người dùng xóa dịch vụ khỏi danh sách yêu thích.

Thêm vào mục Dịch vụ yêu thích

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Các cấu hình bắt buộc là:

 • MoMo Platform (tương đương hoặc trở lên)
  • buildVersion: 3.1.4
 • MoMo API (tương đương hoặc trở lên)
  • MaxApi (Nội bộ): 0.1.1
  • MiniApi (Bên ngoài): 0.1.1
 • MoMo Component Kit 1.3.13 trở lên

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Miễn phí.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tính năng này được tự động tích hợp vào Mini App.