Nhảy tới nội dung

More Icon & Bottom Sheet

GIỚI THIỆU

Bằng cách sử dụng tính năng More Icon more icon 1, các nhà phát triển có thể tổng hợp một số chức năng nhanh của Mini App trong menu bottom sheet, cho phép người dùng nâng cao trường hợp sử dụng hoặc thoát khỏi Mini App.

Sau đây là một số tính năng có thể có trong menu Trang tính dưới cùng của Mini App:

Phần tử màn hìnhLoạiMô tả
Thêm vào Danh sách yêu thích / Xóa khỏi Danh sách Yêu thíchBiểu tượng và CTACho phép người dùng thêm / xóa các dịch vụ trong danh sách dịch vụ yêu thích của MoMo.
Thêm vào Màn hình chính của thiết bịBiểu tượng và CTACho phép người dùng thêm biểu tượng truy cập nhanh của Mini App này vào màn hình chính của thiết bị.
Chia sẻBiểu tượng và CTACho phép người dùng chia sẻ Mini App với bạn bè qua các kênh chia sẻ trực tuyến.
Cài đặtBiểu tượng và CTACho phép người dùng chỉnh sửa quyền truy cập thông tin của Mini App.
Hỗ trợBiểu tượng và CTACho phép người dùng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ bằng số điện thoại hoặc email.

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Menu bottom sheet sau khi nhấn More icon

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Các cấu hình bắt buộc là:

  • MoMo Platform (tương đương hoặc trở lên)
    • buildVersion: 3.1.4
  • MoMo API (tương đương hoặc trở lên)
    • MaxApi (Nội bộ): 0.1.1
    • MiniApi (Bên ngoài): 0.1.1
  • MoMo Component Kit 1.3.13 trở lên

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Miễn phí.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tính năng này được tự động tích hợp vào Mini App.