Nhảy tới nội dung

Sharing

GIỚI THIỆU

Tính năng Sharing cho phép người dùng chia sẻ liên kết truy cập của Mini App với bạn bè thông qua các kênh mạng xã hội và MoMo Chat để đa dạng hóa trải nghiệm sử dụng Mini App cho người dùng cuối.

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Chia sẻ Mini App đến bạn bè qua kênh chia sẻ trực tuyến.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Các cấu hình bắt buộc là:

  • MoMo Platform (tương đương hoặc trở lên)
    • buildVersion: 3.1.4
  • MoMo API (tương đương hoặc trở lên)
    • MaxApi (Nội bộ): 0.1.1
    • MiniApi (Bên ngoài): 0.1.1
  • MoMo Component Kit 1.3.13 trở lên

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Miễn phí.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tính năng này được tự động tích hợp vào Mini App.