Nhảy tới nội dung

Giới Thiệu Tính Năng Mở

Tính năng mở là các tính năng bổ sung của Mini App mà nhà phát triển có thể tích hợp vào Mini App của họ để nâng cao trải nghiệm người dùng. Các trang Tính năng mở sau đây sẽ cung cấp cho các nhà phát triển thông tin về việc sử dụng dịch vụ này.

Hiện tại, MoMo cung cấp cho nhà phát triển các bộ tính năng sau:

Nhóm cơ bản

Tên tính năngTổng quan về tính năng
More Icon & Bottom SheetTính năng More Icon & Menu Bottom Sheet cho phép người dùng cuối có thể truy cập nhanh những tính năng liên quan hoặc thoát khỏi Mini App.
Add To Favourite ListTính năng Add To Favourite List cho phép người dùng cuối có thể thêm, thay thế hoặc xóa một Mini App trong danh sách yêu thích để truy cập nhanh hơn.
Add to Device Home ScreenTính năng Add to Home Screen of Device cho phép người dùng cuối tạo một icon Mini App bên ngoài màn hình chính để truy cập nhanh hơn.
Customer Support InfoTính năng Customer Support cho phép nhà phát triển bổ sung thông tin liên lạc tới đội ngũ chăm sóc khách hàng của nhà phát triển để người dùng cuối yêu cầu hỗ trợ khi sử dụng Mini App.
SharingTính năng Sharing cho phép người dùng cuối chia sẻ Mini App đến bạn bè thông qua các kênh chia sẻ trực tuyến.
User Data SharingTính năng User Data Sharing cho phép nhà phát triển và người dùng cuối quản lý các quyền truy cập thông tin của Mini App mà mình muốn nhận/cho.
User AuthenticationTính năng User Authentication cho phép nhà phát triển có được thông tin uỷ quyền của người dùng.