Nhảy tới nội dung

Cập nhật thông tin chung

HTTP Request:

POST /v2/business-pages/{id}


Example Request:

{
"name": "string",
"fullAddress": "string",
"latitude": 0,
"longitude": 0,
"hotline": "string",
"description": "string",
"avgUnit": "PAX",
"avgPrice": 0,
"operatingStatus": "ACTIVATED"
}

Header:

Tham sốKiểuBắt buộcMô tả
AuthorizationStringAuthorization: Bearer {{token}}
Với token lấy từ Xác thực và uỷ quyền truy cập tài nguyên BP

Query Path:

Tham sốKiểuBắt buộcMô tả
idNumberBusiness Page ID

Request Body:

Tham sốKiểuMô tả
nameStringTên Trang mong muốn hiển thị
Lưu ý: Tên, Địa chỉ, Vị trí sẽ được BP Business Operation xét duyệt để đảm bảo thông tin chính xác (SLA: 60 phút làm việc)
fullAddressStringĐịa chỉ nếu bạn có địa chỉ giao dịch cụ thể
Lưu ý: Tên, Địa chỉ, Vị trí sẽ được BP Business Operation xét duyệt để đảm bảo thông tin chính xác (SLA: 60 phút làm việc)
latitudeNumberLatitude địa chỉ nếu bạn có địa chỉ giao dịch cụ thể
Lưu ý: Tên, Địa chỉ, Vị trí sẽ được BP Business Operation xét duyệt để đảm bảo thông tin chính xác (SLA: 60 phút làm việc)
longitudeNumberLongitude địa chỉ nếu bạn có địa chỉ giao dịch cụ thể
Lưu ý: Tên, Địa chỉ, Vị trí sẽ được BP Business Operation xét duyệt để đảm bảo thông tin chính xác (SLA: 60 phút làm việc)
hotlineStringSố điện thoại hotline
descriptionStringGiới thiệu Trang
avgUnitStringĐơn vị 1 món:
- DISH : 1 phần
- PAX : 1 người
operatingStatusStringTrạng thái mức độ tương tác của Merchant với Trang Doanh nghiệp mình đang sở hữu:
- VERIFIED
- ACTIVATED
- IDLE
- NEED_ENGAGE
- TEMPORARILY_CLOSED
- CLOSED

Example response:

{
"status": 0,
"message": "Success"
}


Cấu trúc Response:

Tham sốKiểuMô tả
statusNumberMã lỗi tham khảo đầy đủ tại Mã lỗi
messageStringMô tả lỗi