Nhảy tới nội dung

Các sự kiện tương tác trên Trang

SourceEventEvent Code
Trang Doanh nghiệpSự kiện người dùng mở xem TrangVIEW
Trang Doanh nghiệpSự kiện người dùng nhấn các Main ButtonsCLICK_ON_CTA
Trang Doanh nghiệpSự kiện người dùng nhấn Theo dõiSUBSCRIBE
Trang Doanh nghiệpSự kiện người dùng nhấn Hủy theo dõiUNSUBSCRIBE
Đánh giáSự kiện người dùng nhấn tạo xếp hạng, đánh giáREVIEW_POST
Bài viếtCập nhật thay đổi Trạng thái Bài viếtUPDATE_POST
Bài viếtSự kiện người dùng tương tác với Bài viết (Nhấn like, comment, share, reply comment của người khác)COMMENT_POST