Nhảy tới nội dung

Bảo mật dữ liệu thông tin người dùng

Mỗi khi có phát sinh sự kiện người dùng tương tác với BP, MoMo sẽ tổng hợp thông tin cần thiết gửi về Doanh nghiệp / Agency cụ thể như: Page Scoped Id, thời gian tương tác, sự kiện tương tác và các dữ liệu tương ứng...

UserId (UUID): Là Mã định danh người dùng tương tác trên BP theo từng Doanh nghiệp / Agency đăng ký lắng nghe sự kiện.

Đối tác / Agency sẽ dùng (UUID) này khi tích hợp với BP cho mục đích tổng hợp, thiết lập và thực hiện các chiến dịch chăm sóc nhằm mang đến cá nhân hóa trải nghiệm trên MoMo.

UUID chỉ hợp lệ khi tích hợp với BP, Doanh nghiệp / Agency không thể dùng UUID để truy xuất thông tin trên trang cá nhân của người dùng MoMo.