Nhảy tới nội dung

Tích Hợp Kỹ Thuật

Thông Tin Tích Hợp

Môi Trường

MoMo cung cấp hai môi trường riêng biệt cho việc tích hợp:

 • Test: Sử dụng cho việc xây dựng tính năng, kiểm thử, gỡ lỗi, v.v...
 • Production: Sử dụng cho Người dùng cuối.

Thông Tin Tích Hợp

MoMo cung cấp bộ Mã tương ứng với từng môi trường.

 • Partner Code: Định danh duy nhất của tài khoản M4B của bạn
 • Access Key: Mã cấp quyền truy cập vào hệ thống MoMo.
 • Secret Key: Dùng để tạo chữ ký điện tử digital signature.
 • Public Key: Sử dụng để tạo mã hoá dữ liệu bằng thuật toán RSA. RSA algorithm.

Lưu ý không được tiết lộ những thông tin này cho bất kỳ ai.

Tìm bộ Mã của bạn

M4b_flow

Cấu Hình HTTP Request

KeyValue
Content-Typeapplication/json; charset=UTF-8
MethodPOST
DomainProduction: https://payment.momo.vn
Sandbox: https://test-payment.momo.vn

Địa Chỉ IP (Internet Protocol)

Môi trườngIncomingOutcoming
Sandbox210.245.113.71118.69.210.244
118.68.171.198
Production118.69.212.158118.69.210.244

Quy Trình Tích Hợp Kỹ Thuật

Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản M4B của doanh nghiệp và lựa chọn (các) Giải Pháp Thanh Toán, bạn đã có thể tích hợp với API của MoMo ngay lập tức*. Quy trình tích hợp đơn giản như sau:

 • Bước 1: Tích hợp và phát triển (các) Giải Pháp Thanh Toán trên môi trường Test.
 • Bước 2: Sau khi hoàn tất, tiến hành Kiểm thử chấp nhận của người dùng (UAT) trên môi trường Test, chia sẽ kết quả kiểm thử với MoMo để đánh giá.
 • Bước 3: Hoàn tất các yêu cầu Xác thực Tài khoản Doanh nghiệp, yêu cầu MoMo mở quyền truy cập Thông Tin Tích Hợp trên môi trường Production.
 • Bước 4: Thay đổi thông tin, cấu hình môi trường thành Production. Tiến hành Kiểm thử chấp nhận của người dùng, bạn có thể tham khảo các Kịch bản kiểm thử thông dụng tại đây. Sau khi hoàn tất, chia sẽ kết quả Kiểm thử, MoMo sẽ giúp bạn đánh giá chất lượng dịch vụ.
 • Bước 5: Triển khai (các) Giải Pháp Thanh Toán MoMo đến người dùng cuối trên các nên tảng của bạn!

*Đối với các Phương thức Thanh Toán Tự Động Hoá, bạn cần phải đáp ứng các tiêu chí trong Biểu Mẫu Đánh Giá Tokenization để có thể tiến hành truy cập, kiểm thử trên cả hai môi trường. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ MoMo.

Mã giao dịch MoMo

Mã giao dịch MoMo (TID/transId) là một mã được MoMo tạo ra để định danh cho một giao dịch của đối tác. TID này là duy nhất trên hệ thống MoMo.

Mã đơn hàng của đối tác

Mã giao dịch đối tác (orderId/billId) là mã duy nhấtđịnh danh cho giao dịch của đối tác khi gửi qua MoMo để yêu cầu thanh toán. Một orderId/billId sẽ ứng với một TID. Lưu ý orderId/billId có thể tuỳ biến theo nhu cầu nhưng cần đảm bảo một số tính chất sau:

 • Không dễ đoán.
 • Không dài quá 64 byte.
 • Không tham chiếu trực tiếp đến bất kì thông tin nhạy cảm nào, đặc biệt là thông tin người dùng.