Nhảy tới nội dung

Tổng Quan Về Quy Chuẩn Thiết Kế

Thiết kế là một phần quan trọng góp phần vào sự thành công của một ứng dụng. Một ứng dụng được thiết kế tốt sẽ mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn và giúp bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Để hỗ trợ xây dựng trải nghiệm ứng dụng thân thiện và nhất quán, chúng tôi cung cấp Quy chuẩn thiết kế này cho các đối tác tham gia Chương trình Phát triển Mini App. Thiết kế trải nghiệm người dùng sẽ được kiểm duyệt viên của chúng tôi xem xét trong quá trình đánh giá ứng dụng.

Hãy chú ý đến các quy tắc cốt lõi sau đây mà bạn nên tuân theo để thiết kế trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Rõ ràng

  • Chữ viết và Văn bản dễ đọc dù ở bất kỳ kích thước nào.
  • Biểu tượng (icons) cần thể hiện rõ ràng, dễ nhận diện.
  • Bố cục hiển thị phù hợp với các tính năng đăng ký cung cấp cho người dùng, tránh gây khó hiểu.

Nhất quán

  • Tính nhất quán cần thể hiện xuyên suốt trên tất cả các màn hình của Mini App. Áp dụng cho chữ viết, biểu tượng, màu sắc, và bố cục. Khuyến khích sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế sản phẩm phổ biến với người dùng.
  • Thuật ngữ nên thống nhất, tránh sử dụng những thuật ngữ khác nhau cho cùng một tình huống trải nghiệm.

Làm chủ

  • Người sử dụng – không phải Mini App – làm chủ mọi tình huống khi sử dụng.
  • Mini App chỉ gợi ý các lựa chọn hành vi trải nghiệm và nên cảnh báo người sử dụng cho các tình huống khẩn cấp. Tuyệt đối không tự đưa ra quyết định cho người sử dụng.

Dễ đoán

  • Khuyến khích hiển thị bố cục trực quan và có thể đoán trước thông qua cách tổ chức giao diện (layout) và các vùng không gian (spacing) nhất quán. Giảm thiểu thời gian quyết định trên mỗi trang.

Tránh lỗi

  • Cảnh báo lỗi là tốt, nhưng chúng tôi khuyến khích việc tối ưu giải pháp để tránh lỗi xuất hiện.