Nhảy tới nội dung

Customer Support Info

GIỚI THIỆU

 • Bằng cách sử dụng tính năng Customer Support, nhà phát triển cho phép người dùng cuối liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của họ để được hỗ trợ trong quá trình sử dụng Mini App.
 • Người dùng cuối có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng qua số điện thoại và / hoặc email.

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

 • Người dùng chọn biểu tượng "Hỗ trợ" để hiển thị thông tin liên hệ chăm sóc khách hàng.
 • Trong trường hợp có cả số hotline và email, bottom sheet sẽ hiển thị cả hai thông tin. Người dùng có thể:
  • Chọn số điện thoại hotline: Mini App sẽ điều hướng đến ứng dụng gọi điện mặc định của thiết bị để bắt đầu liên lạc.
  • Chọn email: Mini App sẽ điều hướng đến ứng dụng email mặc định của thiết bị để bắt đầu liên hệ.
 • Nếu chỉ có số hotline: Khi nhấn biểu tượng "Hỗ trợ", chức năng gọi nhanh của thiết bị sẽ kích hoạt.
 • Nếu chỉ có địa chỉ email: Khi nhấn biểu tượng "Hỗ trợ", ứng dụng sẽ điều hướng người dùng đến ứng dụng gửi email của thiết bị.

CHỗ trợ khách hàng qua hotline và email

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Các cấu hình bắt buộc là:

 • MoMo Platform (tương đương hoặc trở lên)
  • buildVersion: 3.1.4
 • MoMo API (tương đương hoặc trở lên)
  • MaxApi (Nội bộ): 0.1.1
  • MiniApi (Bên ngoài): 0.1.1
 • MoMo Component Kit 1.3.13 trở lên

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Miễn phí.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 • Truy cập MoMo Mini App Center
 • Mở trang Mini App Detail
 • Chọn App Info
 • Trong phần Customer Service, nhập số điện thoại & email tương ứng
 • Chọn Save Change
 • Mở trang Overview
 • Chọn Download App JSON
 • Thay thế tệp app.json của Mini App bằng tệp mới tải xuống
 • Build bản JS Bundle
 • Rollout Mini App