Nhảy tới nội dung

User Data Sharing

GIỚI THIỆU

Bằng cách sử dụng User Data Sharing, nhà phát triển có thể yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập vào dữ liệu cần thiết trong quá trình sử dụng Mini App.

Ngoài ra, người dùng có thể thay đổi thông tin mà họ muốn cung cấp cho các nhà phát triển bằng tính năng Settings - một màn hình quản lý cài đặt quyền bên trong một Mini App.

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Khi sử dụng User Data Sharing, nhà phát triển nên áp dụng các quy tắc sau:

 • Người dùng phải được thông báo đầy đủ thông tin về cách thức các thông tin được yêu cầu quyền được sử dụng trong lúc đưa ra quyết định trao quyền.
 • Trong quá trình sử dụng app, khi có 1 tính năng cần truy cập một vài thông tin account Ví, nhà phát triển có thể sử dụng menu bottom sheet để hỏi ý kiến người dùng.
  • Các quyền truy cập được yêu cầu chia sẻ có thể là bắt buộc hoặc không bắt buộc (mặc định bật cho phép tất cả các quyền truy cập, cho phép User điều chỉnh bật/tắt các quyền).
  • User có thể chỉnh sửa lại các quyền truy cập bằng màn hình tính năng Settings trong Mini App.
 • Trong quá trình sử dụng app, nhà phát triển khi cần truy cập thông tin thiết bị (location, contacts, camera, photo,…) thì bắt buộc sử dụng một popup để hỏi ý kiến người dùng.
 • Nhà phát triển nên có một màn hình tính năng cho trường hợp người dùng cuối không đồng ý chia sẻ thông tin, ví dụ như cung cấp nút quay trở lại màn hình trước đó, hoặc cho phép người dùng nhập thủ công các thông tin bắt buộc để đảm bảo người dùng vẫn có thể sử dụng dịch vụ như bình thường.
 • Nếu người dùng phải nhập thông tin bằng cách thủ công, các thông tin được yêu cầu nên theo quy tắc “vừa đủ”, không yêu cầu quá nhiều thông tin không liên quan.
 • Dữ liệu được thu thập khuyến khích dùng để tăng cường trải nghiệm của người dùng.
  • Ví dụ: đề xuất các lựa chọn cá nhân hóa dựa trên thông tin vị trí; tự động nhập địa chỉ, số điện thoại tránh người dùng nhập thủ công bị sai,.v.v.

Lưu ý:

 • Không thu thập thông tin người dùng không liên quan đến việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Ngoại trừ các trường hợp cần phải có thông tin người dùng hoặc số điện thoại để xác nhận khách hàng, Mini App tránh yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập thông tin ngay tại màn hình đầu tiên khi truy cập.
 • Tránh liên tiếp yêu cầu người dùng cung cấp cùng một thông trên nhiều màn hình khác nhau của Mini App.

Sử dụng Menu bottom sheet khi yêu cầu người dùng cung cấp thông tin tài khoản

Sử dụng popup khi yêu cầu người dùng cung cấp thông tin của thiết bị

Màn hình tính năng khi không được phép truy cập thông tin do nhà phát triển tự thiết kế

Màn hình Cài đặt chia sẻ thông tin trong Mini App

Dữ liệu thu thập được dùng để đề xuất thông tin liên quan

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 • Các nhà phát triển Mini App phải hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và sử dụng các quyền của người dùng một cách hợp lý. Nếu thông tin được phát hiện sử dụng vượt quá phạm vi đã thỏa thuận hoặc không hợp lý, MoMo có quyền ngừng hoạt động Mini App.

Các cấu hình bắt buộc là:

 • MoMo Platform (tương đương hoặc trở lên)
  • buildVersion: 3.1.4
 • MoMo API (tương đương trở lên)
  • MaxApi (Nội bộ): 0.1.1
  • MiniApi (Bên ngoài): 0.1.1
 • MoMo Component Kit 1.3.13 trở lên

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Miễn phí.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Yêu cầu quyền thông tin người dùng

 1. Yêu cầu (các) quyền để được sử dụng trong Mini App:
 • Truy cập MoMo Mini App Center
 • Mở trang Mini App Detail
 • Truy cập trang Permission List
 • Trên trang Permission List, gửi yêu cầu một hoặc nhiều quyền bạn muốn sử dụng trong Mini App:
  • Các yêu cầu sử dụng quyền sẽ được đánh giá. Nếu được chấp thuận, quyền đó sẽ được cho phép trong Mini App khi gọi API.

Vui lòng tham khảo Yêu cầu thông tin người dùng để biết thêm chi tiết.

 1. Sử dụng các API sau để yêu cầu quyền của người dùng trong Mini App:

Yêu cầu quyền thông tin thiết bị

 1. Yêu cầu (các) quyền để được sử dụng trong Mini App:
 • Truy cập MoMo Mini App Center
 • Mở trang Mini App Detail
 • Truy cập trang Permission List
 • Trên trang Permission List, chọn Device Permission
 • Chọn quyền bạn muốn yêu cầu trong Mini App của bạn
 • Ấn vào nút Download để tải về app.json
 • Thay thế tài liệu app.json trong mã nguồn của Mini App

Vui lòng tham khảo Yêu cầu thông tin thiết bị để biết thêm chi tiết.

 1. Sử dụng các API sau để yêu cầu quyền của thiết bị trong Mini App: