Nhảy tới nội dung

Mục đích sử dụng

Tin nhắn CSKH được sử dụng cho mục đích gửi tới tập khách hàng (được đề xuất bởi MoMo BP hoặc Doanh nghiệp chủ động khai báo và upload tập Khách hàng của mình trên công cụ Đối tác MoMo phiên bản Desktop Web) các thông tin hữu ích sau:

  • Gửi chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng, giới thiệu sản phẩm, chi nhánh mới
  • Gửi các thông báo sự kiện, tin tức về thị trường, xu hướng liên quan hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp…